Liên Hệ


✔️ Cho Thuê MC:
- MC TEAM BUILDING
- MC LỬA TRẠI
- MC GALA DINNER
✔️ Cho Thuê Hoạt Náo Viên:
- HOẠT NÁO VIÊN TEAM BUILDING
- HOẠT NÁO VIÊN LỬA TRẠI
- HOẠT NÁO VIÊN GALA DINNER
✔️ Cho Thuê Quản Trò:
- QUẢN TRÒ TEAM BUILDING
- QUẢN TRÒ LỬA TRẠI
- QUẢN TRÒ TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
✔️ Cho Thuê Người Tổ Chức Trò Chơi Team Building (bao gồm chuẩn bị vật dụng game tools).

CHOTHUEMC.COM ®️  -  MCVN ®️
☎️ 0786 247 247 (nhận booking 24/7)
📧 mc@chothuemc.com
🌐 chothuemc.com - mcvn.vn